Inspiration

Læsning mere

Hvad jeg gør

Jeg kan hjælpe dig med følgende:

Ressourcer

Min karriereprofil mere

Kontakt Charles mere

Få mig væk herfra!

Hjem mere

Google mere


English version

Velkommen!

Hvis du har navigeret til denne side, er du evt. allerede klar over, at kvaliteten af dit firmas dokumentation kan forbedres, eller at udarbejdelsen af dokumentationen ikke er så effektiv, som den kunne være - og meget sandsynligt begge dele! 

Vær ikke forbavset! I de fleste virksomheder er der altid plads til forbedringer i dokumentationen - især i hurtigtvoksende virksomheder!

Dette skyldes primært at dokumentationsteamet alt for ofte står over for modstridende prioriteter (som medfører stop-start arbejde og multi-tasking - produktivitetsdræber begge to), nice-to-have opgaver, som sniger sig ind, samt spidsbelastninger ifm. releases. Både kvaliteten og effektiviteten falder som følge af disse.

Det behøver ikke at være sådan...

Jeg kan hjælpe dig med at afklare problemerne, som dokumentationsteamet står over for, og foreslå, hvad man kan gøre for at forbedre både dit teams arbejdsforhold og dets produktivitet. Win-win.

Om mig

"En ekspert er en person, som har begået alle de fejl, som er muligt at begå inden for et begrænset område." - Niels Bohr.

Forbedring af dokumentationsprocesser er, hvad jeg gør - det er min ekspertise.

Jeg påstår ikke at have lavet samtlige fejl, som kan laves inden for det begrænsede område, som dokumentation udgør, men med over 18 års erfaring bl.a. på nogle af de største dokumentationsprojekter i Europa, har jeg oplevet fejl nok til at kende faldgruberne på vejen mod bedre dokumentationskvalitet og højere dokumentationsproduktivitet. Det betyder, at jeg kan hjælpe dit firma med at udstikke en kurs, der undgår dem. 

Og til dig, det betyder både besparelser og en bedre chance for at opfylde dine mål til tiden.

Mine kvalifikationer? Se her!